It Is Eternal When It's Written in Blockchain

在区块链之上铸上永恆之字

فمن الأبدية عندما انها مكتوبة في بلوكشين

Het is eeuwig wanneer het in Blockchain wordt geschreven

Это вечно, когда оно написано в блокчейне

それはブロックチェーンで書かれたとき永遠です

Es Eterno cuando está escrito en Blockchain


fetching data from blockchain